Napełnianie Butli

Prowadzimy autoryzowaną przez Urząd Dozoru Technicznego stację napełniania butli nurkowych. Napełniamy butle nurkowe, paintballowe oraz butle do broni PCP powietrzem, nitroxem oraz trimixem w zakresie ciśnień do 300 bar!!! Stosujemy sprężarki firmy ColtriSub, które posiadają certyfikaty czystości powietrza CE. Nitrox napełniamy stosując tylko i wyłącznie tlen medyczny, w oparciu o techniki: wstępnego mieszania tlenu z powietrzem (do 40%) lub metodę parcjalną (>40%).

W ramach utoryzowanego napełniania butli oferujemy:

 • napełnianie butli powietrzem do 300 barcoltri

 • napełnianie butli nitroxem do 40% zawartości tlenu, bez czystości tlenowej do 300 bar

 • napełnianie butli nitroxem >40% zawartości tlenu z czystością tlenową

 • napełnianie trimixem o czystości kompatybilnej tlenowo!!!

 • napełnianie powietrzem o czystości kompatybilnej tlenowo!!!

 • napełnianie dowolnego nitroxu o czystości kompatybilnej tlenowo!!!

 • napełnianie butli rebreatherów dowolnym nitroxem z czystością tlenową!!!

 • naprawa zaworów butli

 • rozbudowa, zamiana, sprzedaż zaworów butli

 • sprzedaż butli nurkowych

 • wykonanie czystości tlenowej dowolnego zaworu butli

 • wykonanie czystości tlenowej dowolnej butli

 • przeglądy coroczne butli nurkowych

 • kursy IANTD Nitrox Gas Blender i IANTD Trimix Gas Blender wykonywania mieszanek nurkowych: nitrox oraz trimix