Szkolenia nurkowe

IANTD - International Association of Nitrox and Technical DiversInternational Association of Nitrox and Technical Divers
(międzynarodowe stowarzyszenie nurków nitroksowychi technicznych) jest jedną z dwóch największych organizcji, oferujących kompleksowy system szkolenia rekreacyjnych i technicznych nurków na świecie.

FILOZOFIA SZKOLENIA
IAND, Inc./IANTD uważa, że odpowiednie szkolenie i ostrożność prowadzą do zdecydowanego zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku. 
Celem IAND, Inc./IANTD jest przygotowanie wyszkolonych i świadomych swoich działań nurków. To podstawowe elementy w rozwoju kompetentnych nurków, potrafiących w pełni cieszyć się z ekscytujących doświadczeń nurkowania sportowego i technicznego. 
WIEDZA i ZROZUMIENIE to bezdyskusyjnie najważniejsze elementy wszystkich przedsięwzięć. W nurkowaniu połączenie wiedzy i zrozumienia skutkuje zdecydowanym zwiększeniem bezpieczeństwa;


Wszystkie materiały programowe IANTD zostały tak przygotowane, by dały solidne podstawy wiedzy teoretycznej wśród uczestników kursów i osób nurkujących zarówno rekreacyjnie, jak i techniczne. Zdobyta wiedza zwiększa pewność siebie i zrozumienie podwodnego świata oraz ryzyka związanego z nurkowaniem; 
Chcąc mieć pewność, że zakres przekazywanej wiedzy jest wystarczający IANTD wymaga stosowania zaakceptowanych materiałów dydaktycznych;


WYSZKOLENIE i UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM są w rozwoju bezpiecznego nurka niezwykle ważne, ponieważ określają zdolność przeżycia w sytuacji zagrożenia życia pod wodą; IANTD uważa, że jej Instruktorzy powinni świecić przykładem. Dlatego, za każdym razem kiedy wykonywane są ćwiczenia, Instruktor musi być w wodzie prowadząc bezpośredni lub pośredni nadzór nad nurkowaniem, prezentując wysoki poziom wykonania ćwiczeń i tym samym zapewniając dodatkowy element bezpieczeństwa.

 

 

Kursy IANTD:

International Association of Nitrox and Technical Divers