Szkolenia Zawodowe

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych - butli.


Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami: propan - butan - rozlewnie gazu, powietrze, tlen, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp.

 

Warunki przyjęcia na kurs:


- ukończone 18 lat,
- przynajmniej wykształcenie podstawowe,

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaswiadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350 cm3.

kurs obsługi i napelniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych - butli

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych
omawiane są następujące zagadnienia:


- wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników   przenośnych - butli, ich badania i naprawy,

- ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i   chemicznych gazów ,

- konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze   parametry,

- konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,

- znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety   ostrzegawcze,

- zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych –   czynności robocze i kontrolne;


Poniżej wzór uzyskanych zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT uprawniających do napełniania
przenośnych zbiorników ciśnieniowych:

Updawnienia UDT   Updawnienia UDT